Hvis du ikke finner en passende verdi når du slår opp i boksene nedenfor, ber vi deg om å skrive opplysningene i fritekstfeltet nederst.

Trykk på SEND-knappen når du har fylt ut skjemaet.

*) Vi trenger personnr. for at Sparebank 1 skal kunne se at du har forsikring hos oss, samt til LO favør.

Personopplysninger
Kjønn
Fødsels- og personnr.*
(11 siffer)
Fødselsdato
Etternavn*
Fornavn*
Adresse1
Adresse2
Poststed*
E-post privat
E-post jobb
Telefon privat
Mobil
Yrkesgruppe*
Har du utdanning fra utlandet, sammenlignbar utdanning eller ønsker B-medlemskap, må det sendes egen søknad til kontor@fo.no

Medlemsopplysninger
Velg type medlemskap fra listen.

Husk å klikke 'Send'-knappen for å sende meldingen.

Innmelding gjelder fra*
Medlemstype

Utdanning
Vil du bli studentmedlem, oppgi skole. I feltet for eksamensdato skriver du 01.06 + år dersom du uteksamineres på våren, eller 01.12. + år dersom du uteksamineres om høsten. Du kan søke blant skoler som er registrert i systemet med 'Søk'-knappen (oppgi så tegnet % for å søke blant alle skoler i systemet). Hvis skolen ikke finnes i vårt register kan du skrive inn skolenavn direkte i det blanke feltet her.

Avsluttende eksamen (dato)
Skoleid
Skole*

Ansettelsesforhold
Du kan søke blant arbeidsgiverne som ligger i systemet med 'Søk'-knappen, eller, hvis arbeidsgiver ikke finnes i systemet, kan du skrive inn arbeidsgivernavn og adresse direkte i de blanke feltene.

Har du flere arbeidsforhold, kan biansettelsen registreres i fritekstfeltet lenger ned.

Gjelder fra*
Arbeidsstedsid
Arbeidssted
Adresse
Poststed
Telefon
Stillingsprosent %
Årslønn

Forsikring
Alle medlemmer i FO har kollektiv hjemforsikring inkludert i medlemskapet. I tillegg har FO en kollektiv topp reiseforsikring som du kan bestille ved å krysse av under, du kan lese mer om reiseforsikringen her.
(NB: Topp reiseforsikring gjelder ikke for studenter, de har et eget tilbud fra LO favør).

Jeg ønsker kollektiv topp reiseforsikring


Fritekst
Dersom du ikke har fått budskapet ditt klart frem, kan du skrive det i feltet under.
Vervet av
Dersom du er vervet som medlem – kan du oppgi ververens navn i feltet under for eventuell vervepremie


Trykk på SEND-knappen når du har fylt ut skjemaet.